Polityka prywatności

Informacja o przetwarzanych danych osobowych.

Realizując obowiązek określony w art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu informacji takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) informujemy, że przetwarzamy Państwa dane osobowe.

Administratorem danych osobowych jest firma Montaż-Spaw Aneta Zaradzka

Państwa dane osobowe, które pozyskaliśmy w ramach naszej współpracy handlowej, wykorzystujemy do celów świadczenia ustalonych z Państwem usług.

Bezpieczeństwo wszystkich danych wykorzystywanych w aspekcie naszej współpracy, jak również ochrona Państwa danych są dla nas bardzo ważne w aspekcie zaufanie współpracy. Państwa dane osobowe są dla nas bardzo ważne w aspekcie zaufania współpracy. Państwa dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzania UE o ochronie danych osobowych (RODO) oraz właściwymi przepisami krajowymi o ochronie danych osobowych. Państwa dane osobowe gromadzone są wyłącznie w ramach ustawowych obowiązków przechowywania i dokumentacji danych z uwzględnieniem zasady minimalizacji danych.

Informujemy, że mają Państwo prawo do dostępu do danych osobowych, uzupełnienie i sprostowanie danych osobowych.

W razie pytań i wątpliwości możecie Państwo zwrócić się do Administratora danych o szczegóły i wskazówki dotyczące swoich praw.

Montaż-Spaw 2022
Call Now Button